เลือกภาษา

ค้นหาข้อมูล

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การบริหารเงินงบประมาณ

การบริหารจัดการความเสี่ยง

 

P01

นายธนดล ประเสริฐศิลป์
ปลัด อบต.เมืองใหม่
สายด่วน : 08-0290-2876

 

P01

นายนพดล นามบัณฑิต
ผู้อำนวยการกองช่าง

P01

นางสาวสุรดา พิมพ์โคตร
ผู้อำนวยการกองคลัง

P01

ตำแหน่งว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด

P01

นายสนธยา จันทสี
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

P01

นายธัวัชชัย แสนบัวคำ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกประเภท)

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ 158 หมู่ 10 ถนนอุดร-ชุมแพ ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 38180

โทร.042-109632 โทรสาร.042-109632 | อีเมลกลาง : saraban_06390406@dla.go.th

เว็บไซต์ : www.muengmai.go.th


©สงวนลิขสิทธิ์ 2024 | ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 | โดย...www.jewelryitem.com