เลือกภาษา

ค้นหาข้อมูล

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การบริหารเงินงบประมาณ

การบริหารจัดการความเสี่ยง

 

P01

นายประพรรณ์ พลศักดิ์
นายก อบต.เมืองใหม่
สายด่วน : 081-1234120

 

P01

นางหนูเจียม พรมลา
รองนายก อบต.เมืองใหม่
สายด่วน : 061-3757526
 

P01

นายอรรถพล นิลไสล
รองนายก อบต.เมืองใหม่
สายด่วน : 062-2692356
 

P01

นายสุพรรณ มุดไธสง
เลขานุการนายก อบต.เมืองใหม่
สายด่วน : 089-5758035
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกประเภท)

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ 158 หมู่ 10 ถนนอุดร-ชุมแพ ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 38180

โทร.042-109632 โทรสาร.042-109632 | อีเมลกลาง : saraban_06390406@dla.go.th

เว็บไซต์ : www.muengmai.go.th


©สงวนลิขสิทธิ์ 2024 | ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 | โดย...www.jewelryitem.com