เลือกภาษา

ค้นหาข้อมูล

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การบริหารเงินงบประมาณ

การบริหารจัดการความเสี่ยง

วันที่ 26 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ จังหวัดหนองบัวลำภู นำโดย นายประพรรณ์ พลศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร ,นายธนดล ประเสริฐศิลป์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ , สมาชิกสภา อบต.เมืองใหม่ ,หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภูหรือผู้แทน ,สภาเด็กและเยาวชน ตำบลเมืองใหม่ และเจ้าหน้าที่ อบต.เมืองใหม่ ร่วมดำเนินการโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตำบลเมืองใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (กิจกรรมจิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองม่วงชมพูทอง
69277 0

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกประเภท)

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ 158 หมู่ 10 ถนนอุดร-ชุมแพ ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 38180

โทร.042-109632 โทรสาร.042-109632 | อีเมลกลาง : saraban_06390406@dla.go.th

เว็บไซต์ : www.muengmai.go.th


©สงวนลิขสิทธิ์ 2024 | ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 | โดย...www.jewelryitem.com